komornik

Komornik przy sądzie rejonowym

W Polsce działa ponad 1700 komorników sądowych.

Komornik to funkcjonariusz publiczny prowadząc egzekucję. Do zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowych, poszukiwanie majątku dłużnika czy zabezpieczanie spadku.

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko wówczas, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Najczęściej będzie to wyrok bądź sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu, podlega jednak pewnym ograniczeniom, by dłużnik nie został pozbawiony całkowicie środków na swoje utrzymanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa komornikowi powierzono m.in. następujące zadania:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
 • Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
 • Sprawowanie urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji;
 • Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
 • Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Zasadą jest, że komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.

Wykaz działających w Polsce komorników, z adresami kancelarii prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki wyszukiwarce można ustalić, jacy komornicy działają w konkretnym rewirze. Informacje o komornikach działających przy danym sądzie rejonowym można też znaleźć na stronie internetowej konkretnego sądu. Wyszukiwarka ułatwia wybór komornika.

Rewir to jednostka terytorialna, na terenie której komornik posiada uprawnienia władcze. W rewirach może działać po jednym komorniku, ale może być też po kilku. Zależy to od decyzji Ministra Sprawiedliwości, po uwzględnieniu takich czynników jak stan zaległości spraw, liczba i struktura ludności czy ilość przedsiębiorców mających siedzibę w rewirze.

Przykład: Rewir miasto Sochaczew i komornicy w Sochaczewie:

 • Anita Fijołek-Brudko – Komornik Sochaczew
 • Jakub Czesław Golec – Komornik Sochaczew
 • Jacek Jachowicz – Komornik Sochaczew
 • Przemysław Kosyra – Komornik Sochaczew
 • Tomasz Adrian Marciniec – Komornik Sochaczew

Wybór komornika powinien być uzależniony od jego skuteczności w roku poprzednim. Liczyć tu się będzie ilość zarejestrowanych spraw, oraz szybkość podejmowania działań komorniczych i ich zakres!

Dodatkowo, przed wyborem komornika warto w kancelarii komorniczej zapytać, czy komornik podejmuje w ogóle jakieś działania terenowe, oraz czy jest możliwość współpracy na relacjach komornik <-> wierzyciel.

Żeby wybrać dobrego komornika, musisz mieć pewność, że komornik na którego decydujesz się jest szybki i skuteczny w swoich działaniach, a także obsługuje zajęcia różnych składników majątku dłużnika, bo tylko taki komornik będzie w stanie skutecznie wyegzekwować należność od dłużnika!

Są przecież kancelarie komornicze, którym samo zarejestrowanie sprawy zajmuje aż 2-3 tygodnie (obłęd), nie wspominając już o przystąpieniu do samych czynności egzekucyjnych… a są też kancelarie, które przystąpią do działań egzekucyjnych w dniu otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.