Kto i kiedy może udzielać porad prawnych?

Problem z prawem? Pomoże kancelaria prawna… ale nie tylko

Duże zainteresowanie poradami prawnymi sprawia, że nie tylko prawnicy świadczący typowo prawnicze usługi zabierają się za niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Okazuje się, że nie ma konieczności posiadania kierunkowego wykształcenia i doświadczenia, by móc np. otworzyć punkt oferowania porad klientom prywatnym i biznesowym. Jest możliwość pracy w tej branży praktycznie z dowolnym ukończonym kierunkiem edukacji. Teoretycznie istnieje tu jeden warunek – trzeba zatrudnić przynamniej jednego prawnika w firmie oferującej wspomniane usługi. Nie każdy jednak tego przestrzega, jak również nie każdy weryfikuje spełnienie takiego warunku przez konkretnych przedsiębiorców. Dlatego też często zdarzają się oferty – bardzo profesjonalne i o szerokim zakresie możliwych usług – dotyczące prawa, umów, innych kwestii powiązanych realizowane przez osoby zupełnie niezwiązane z branżą.

Każdy może… radzić

Oferowanie porad prawnych nie jest więc wykluczone z opcji dostępnych przeciętnemu śmiertelnikowi. Można samodzielnie założyć np. stronę internetową i odpowiednio się reklamując, zarabiać na prostych poradach, które nie wymuszają na danej osobie zweryfikowania się jako ktoś po studiach kierunkowych. Świadcząc takie porady, trzeba jednak kierować się określonymi zasadami moralnymi, niedopuszczalne jest m.in. nadużywanie swojej wiedzy czy doświadczenia do manipulowania klientami, oszukiwania ich itd. Klienci powinni również sprawdzać, czy zwracają się o pomoc do prawnika, czy może też do specjalisty-amatora, który jednak prawnikiem nie jest i nie ma pewnych uprawnień.

Prawo w Polsce

Poziom świadomości prawnej jest istotnym elementem decydującym o skłonności do korzystania z usług prawnych. Społeczeństwo świadome zagrożeń i konsekwencji prawnych, a także znające swoje prawa zdecydowanie częściej korzysta z pomocy prawnika.

Na pytanie „Jak często zdarzają Ci się sytuacje, w których przydałaby Ci się pomoc prawna?” 32% badanych odpowiedziało, iż w ogólne nie zdarzają się takie sytuacje, a 31%, że takie sytuacje zdarzają się rzadziej niż raz na dwa lata.

Nie bez znaczenia na skłonność Polaków do korzystania z fachowej pomocy prawnej ma również zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Wyniki badania pokazują przekonanie o nadmiernej biurokracji i opieszałości sądów powszechnych, braku nowoczesności oraz  zaangażowaniu politycznym sądów powszechnych.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na niską świadomość zagrożeń prawnych wynikających z niskiej edukacji prawnej naszego społeczeństwa. Nieprawdopodobna wydaje się sytuacja, żeby tak znaczna grupa nie miała żadnych problemów prawnych lub też sytuacji, które niosły ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji prawnych. Zdecydowanie bardziej należy domniemywać, że część z tych osób nie dostrzega zagrożeń prawnych jak również, z uwagi na często znaczne koszty pomocy prawnej, stara się szukać odpowiedzi na problemy prawne na własną rękęIstotnym problemem jest to, że nasze społeczeństwo nie dostrzega wartości dodanej jaką powinny uzyskać osoby korzystające z usług prawnych – nasuwa się też pytanie czy ta wartość zawsze tam jest…. Czy oferowane usługi prawne zawsze warte są swojej ceny…

Do najpopularniejszych zawodów prawniczych należą: adwokat, radca prawny, komornik, sędzia, notariusz oraz prokurator. Aby móc je wykonywać konieczne jest odbycie wieloletniej aplikacji oraz zdanie egzaminów państwowych, które pozwalają na wpis do odpowiedniego rejestru.

Wymienione zawody cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem ze strony młodych osób, a jednocześnie są cenione przez społeczeństwo. Warto dodać, że w świetle przepisów ustawowych należą one do tzw. zawodów regulowanych, a więc takich, które można wykonywać wyłącznie po spełnieniu wspomnianych już warunków. Ponadto, są one zawodami zaufania publicznego, a więc co do zasady ich reprezentanci nie mogą robić czegoś, co godziłoby w powagę wykonywanej profesji, w tym było niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Przedstawiciel zawodu prawniczego nie może między innymi łączyć jego wykonywania z prowadzeniem dodatkowych biznesów czy pracować jednocześnie w innej branży.

Fakt istnienia konkurencji na rynku usług prawnych nie oznacza, że nie można osiągnąć na nim sukcesu. Rynek ten jest, nadal daleki od nasycenia i cały czas wykazuje znaczny potencjał rozwojowy. Prawnicy powinni jednakże wypracować rozwiązania, które pomogą im w jego optymalnym zagospodarowaniu. Pierwszym krokiem powinna być próba znalezienia przez prawników odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaka jest moja pozycja konkurencyjna i w jaki sposób chciałbym budować przewagę konkurencyjną?; 2) co mógłbym zaoferować klientowi i czy potrafię sprostać jego oczekiwaniom? To właśnie drugie pytanie, stawiające w centrum uwagi klienta, jest kluczowe. Obserwacja rynku usług prawnych pozwala jednak stwierdzić, że nie zawsze taką strategię przyjmuje większość prawników.

Prawnicy są coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. W Polsce zauważalny jest deficyt naukowych opracowań poświęconych usługom prawnym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważyć można wzrost zainteresowania praktyków szeroko pojętym zarządzaniem kancelarią prawną, jednakże wspomniane wyżej kwestie podejmowane są rzadko albo też wybiórczo w opracowaniach podbudowanych teoretycznie, co sprawia, że praktycy metodą „prób i błędów” starają się rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy dotyczące zarządzania kancelarią. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale badawczym tej tematyki.

2 Komentarze do “Kto i kiedy może udzielać porad prawnych?”

  1. Catfighter

    No i to dowodzi, że absolutnie nikomu nie można ufać. Nie mam nic do osób z doświadczeniem które chcą pomagać innym, ale jeśli nie są to prawnicy, mogą mnie umyślnie wprowadzić w błąd…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *