Pomoc prawnika w związku z rozwodem

Rozwód budzi wiele wątpliwości

Wiele par dość szybko decyduje się na zalegalizowanie związku, niekoniecznie po właściwym przemyśleniu takiej decyzji. Bywa też tak, że przed ślubem wszystko się układa, a później okazuje się, że jednak partnerzy do siebie nie pasują. Rozwiązaniem jest rozwód – taka sytuacja, choć bywa trudna dla obojga partnerów i ich ewentualnego potomstwa, bywa niekiedy jedynym rozwiązaniem. Przed zdecydowaniem się na rozwód może być przydatna porada radcy prawnego. Istnieje bardzo dużo okoliczności, które mogą wpływać na postanowienie sądu odnośnie ostatecznej decyzji. Bywa, że tylko jedna osoba chce rozwodu, druga nie chce, albo też obie chcą, ale nie umieją znaleźć drogi porozumienia przy podziale majątku. Pojawiają się też dodatkowe czynniki jak np. brak satysfakcjonującego pożycia małżeńskiego, zdrady, problemy rodzinne. Warto poradzić się doświadczonego prawnika przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji – będzie to lepsze, niż zbyt pochopny rozwód lub chociażby złożenie wniosku, bo to już może np. popsuć jakiekolwiek szanse na odbudowanie związku.

Porady dla par

Co prawda prawnik nie jest psychologiem, ale jest w stanie pomóc parom, które myślą o wzięciu rozwodu. Specjalista może rozjaśnić obawy co do podziału majątku lub utrzymania/utraty praw do opieki nad dziećmi. Szczególnie skomplikowane są rozwody par, które mają już za sobą kilka lub kilkanaście lat wspólnego życia, wspólny majątek, konta bankowe, dzieci itd. W takich przypadkach właściwe zorganizowanie się przed złożeniem wniosku może przyspieszyć procedury i ułatwić rozstanie się w dobrych warunkach, bez publicznego wyciągania tzw. brudów i krzywdzenia swoich bliskich.

Prawo w Polsce

Do najpopularniejszych zawodów prawniczych należą: adwokat, radca prawny, komornik, sędzia, notariusz oraz prokurator. Aby móc je wykonywać konieczne jest odbycie wieloletniej aplikacji oraz zdanie egzaminów państwowych, które pozwalają na wpis do odpowiedniego rejestru.

Wymienione zawody cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem ze strony młodych osób, a jednocześnie są cenione przez społeczeństwo. Warto dodać, że w świetle przepisów ustawowych należą one do tzw. zawodów regulowanych, a więc takich, które można wykonywać wyłącznie po spełnieniu wspomnianych już warunków. Ponadto, są one zawodami zaufania publicznego, a więc co do zasady ich reprezentanci nie mogą robić czegoś, co godziłoby w powagę wykonywanej profesji, w tym było niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Przedstawiciel zawodu prawniczego nie może między innymi łączyć jego wykonywania z prowadzeniem dodatkowych biznesów czy pracować jednocześnie w innej branży.

Fakt istnienia konkurencji na rynku usług prawnych nie oznacza, że nie można osiągnąć na nim sukcesu. Rynek ten jest, nadal daleki od nasycenia i cały czas wykazuje znaczny potencjał rozwojowy. Prawnicy powinni jednakże wypracować rozwiązania, które pomogą im w jego optymalnym zagospodarowaniu. Pierwszym krokiem powinna być próba znalezienia przez prawników odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaka jest moja pozycja konkurencyjna i w jaki sposób chciałbym budować przewagę konkurencyjną?; 2) co mógłbym zaoferować klientowi i czy potrafię sprostać jego oczekiwaniom? To właśnie drugie pytanie, stawiające w centrum uwagi klienta, jest kluczowe. Obserwacja rynku usług prawnych pozwala jednak stwierdzić, że nie zawsze taką strategię przyjmuje większość prawników.

Prawnicy są coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. W Polsce zauważalny jest deficyt naukowych opracowań poświęconych usługom prawnym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważyć można wzrost zainteresowania praktyków szeroko pojętym zarządzaniem kancelarią prawną, jednakże wspomniane wyżej kwestie podejmowane są rzadko albo też wybiórczo w opracowaniach podbudowanych teoretycznie, co sprawia, że praktycy metodą „prób i błędów” starają się rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy dotyczące zarządzania kancelarią. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale badawczym tej tematyki.

Na konkurencyjność rynku ogromny wpływ wywierają również czynniki ekonomiczne, dotyczące zarówno podaży, jak i popytu. Uwzględniając stronę podażową, można stwierdzić, że w wyniku otwarcia dostępu do zawodów prawniczych polski rynek usług prawnych w ostatnich latach znacząco się powiększył. W porównaniu z rokiem 2005 w Polsce obecnie usługi świadczy co najmniej dwa razy więcej adwokatów i radców prawnych (niewiele ponad 20 000 w 2005 r. i około 55 000 w 2016 r.). Przewiduje się również, że w kolejnych latach liczba prawników będzie systematycznie wzrastać. Zmiany ilościowe powodują wzrost konkurencji w tej branży. Dodatkowo swoją działalność intensywnie rozwijają doradcy prawni, a także osoby udzielające porad w Internecie. Prawnicy są zatem coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wobec intensywnych zmian po stronie podażowej kluczowym zadaniem, przed którym stoją obecnie prawnicy w Polsce, jest pobudzanie popytu na usługi prawne. Jak na razie popyt ten jest na dość niskim poziomie i ma charakter mało stabilny i nierównomierny. Polacy mają słabo rozwiniętą świadomość prawną. Nie ufają prawnikom i nie odczuwają potrzeby korzystania z ich usług nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Jednakże popyt na usługi prawne ma znaczny potencjał wzrostu. W tym celu prawnicy powinni go stymulować. Moim zdaniem najbardziej skutecznym stymulatorem jest stosowanie zasad marketingowego zarządzania procesem obsługi klienta oraz budowanie pozytywnego wizerunku prawnika jako profesjonalisty.

2 Komentarze do “Pomoc prawnika w związku z rozwodem”

  1. Galadriela

    Rozwód jest okropnym przeżyciem dla obojga rozwodzących się i ich rodzin. Warto to sobie jakoś ułatwić. Jeśli mogłabym skorzystać z porad prawnika – to czemu nie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *