Pomoc prawnika w związku z rozwodem

Rozwód budzi wiele wątpliwości

Wiele par dość szybko decyduje się na zalegalizowanie związku, niekoniecznie po właściwym przemyśleniu takiej decyzji. Bywa też tak, że przed ślubem wszystko się układa, a później okazuje się, że jednak partnerzy do siebie nie pasują. Rozwiązaniem jest rozwód – taka sytuacja, choć bywa trudna dla obojga partnerów i ich ewentualnego potomstwa, bywa niekiedy jedynym rozwiązaniem. Przed zdecydowaniem się na rozwód może być przydatna porada radcy prawnego. Istnieje bardzo dużo okoliczności, które mogą wpływać na postanowienie sądu odnośnie ostatecznej decyzji. Bywa, że tylko jedna osoba chce rozwodu, druga nie chce, albo też obie chcą, ale nie umieją znaleźć drogi porozumienia przy podziale majątku. Pojawiają się też dodatkowe czynniki jak np. brak satysfakcjonującego pożycia małżeńskiego, zdrady, problemy rodzinne. Warto poradzić się doświadczonego prawnika przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji – będzie to lepsze, niż zbyt pochopny rozwód lub chociażby złożenie wniosku, bo to już może np. popsuć jakiekolwiek szanse na odbudowanie związku.

Porady dla par

Co prawda prawnik nie jest psychologiem, ale jest w stanie pomóc parom, które myślą o wzięciu rozwodu. Specjalista może rozjaśnić obawy co do podziału majątku lub utrzymania/utraty praw do opieki nad dziećmi. Szczególnie skomplikowane są rozwody par, które mają już za sobą kilka lub kilkanaście lat wspólnego życia, wspólny majątek, konta bankowe, dzieci itd. W takich przypadkach właściwe zorganizowanie się przed złożeniem wniosku może przyspieszyć procedury i ułatwić rozstanie się w dobrych warunkach, bez publicznego wyciągania tzw. brudów i krzywdzenia swoich bliskich.

Prawo w Polsce

Według liczby mieszkańców przypadających na jednego prawnika wśród krajów Unii Europejskiej w 2015 roku Polska zajmowała 13 miejsce na 28. Jeden prawnik przypadał w Polsce na 728 obywateli, podczas gdy w Hiszpanii na 189, we Włoszech na 250, Grecji na 255 obywateli. Podkreślić jednak należy,  iż są w Unii Europejskiej kraje, w których liczba prawników w stosunku do liczby obywateli jest jednak istotnie mniejsza (np. w Finlandii, ponad 3,5-krotnie mniejsza niż w Polsce).

Średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 1 prawnik na 431 mieszkańców, co oznacza że w średnia liczba prawników w UE w stosunku do liczby mieszkańców jest prawie dwukrotnie wyższa (170%) niż w Polsce.

Im więcej prawników w stosunku do liczby mieszkańców tym najczęściej bardziej liberalne zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych.

Co zapewne nikogo nie zaskakuje patrząc na tabelę, najbardziej liberalny model uzyskiwania uprawnień prawniczych w UE jest w Hiszpanii. Przez lata (2002-2011) Hiszpania jako w zasadzie jedyna spośród państw Unii Europejskiej nie wymagała od starających się o dostęp do adwokatury jakichkolwiek wymogów praktyki czy weryfikacji wiedzy. Do hiszpańskiej palestry można było wstępować bez odbycia obowiązkowej aplikacji. Praktyka adwokacka była otwarta dla wszystkich absolwentów prawa, którzy zajmowali się zawodowo udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem oraz obroną stron we wszelkiego rodzaju postępowaniach. By móc wykonywać zawód, należało także uzyskać członkostwo w jednej z lokalnych izb adwokackich.

W Polsce największym problemem nie jest stosunkowo duża liczba prawników, ale przede wszystkim niska skłonność do korzystania z usług prawniczych.

To efekt przez lata ograniczania dostępu do zawodu przez oba samorządy  przez co sztucznie utrzymywana była niska liczba prawników w Polsce, co doprowadziło do sytuacji gdzie cena za usługi prawne byłą relatywnie wysoka przez co skłonność do korzystania z usług prawniczych niska. Utrzymująca się przez lata taka sytuacja w świadomości społecznej zbudowała obraz prawników jako niedostępnych i drogich. Nie były też przez lata podejmowane działania  mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa przez środowiska prawnicze, z uwagi na to, iż stosunkowo mała konkurencja na rynku nie wymuszał podejmowania tego typu działań.

Liberalizacja przepisów dotyczących przyjmowania na aplikacje prawnicze, szczególnie od 2002 roku zniesienie limitów przyjęć ilości osób na I rok aplikacji oraz od 2006 roku wprowadzenie państwowych egzaminów na aplikacje samorządowe, doprowadziło w konsekwencji od 2010 roku do gwałtownego wzrostu liczy prawników z uprawnieniami.

Był to czynnik, który spowodował, że Polska znalazła się w ścisłej czołówce krajów które w okresie ostatnich 15 lat odnotowały bardzo gwałtowny wzrost liczby prawników z uprawnieniami. Stabilny zaś rynek to taki, który rozwija się w sposób równomierny.

Zarówno działy prawne, jak i kancelarie stoją przed rosnącą presją na innym froncie – dotyczącym zatrudnienia i „zatrzymania” utalentowanych pracowników. Zjawisko to nabiera znaczenia w kontekście nowych wymagań i oczekiwań większości specjalistów, że organizacje będą korzystały z technologii oraz wspierały preferowany przez nich tryb pracy: hybrydowy lub w pełni zdalny.

Mimo postępującej „Wielkiej rezygnacji” (globalny trend odchodzenia z pracy m.in. z powodu pandemii) okazuje się, że większość organizacji nie spełnia oczekiwań pracowników. Z tego powodu aż 70% ankietowanych prawników korporacyjnych i 58% kancelaryjnych twierdzi, że prawdopodobnie odejdzie z pracy w przyszłym roku.

Co więcej, badanie Future Ready Lawyer 2022 odnotowało znaczny wzrost liczby organizacji, które ponownie sprawdzają, kto i w jaki sposób pracuje. Oznacza to, że działy prawne oraz kancelarie coraz częściej wykorzystują różnego rodzaju rozwiązania – od pracowników kontraktowych po alternatywnych dostawców usług prawnych (ALSPs) oraz asystentów prawnych i paralegals.

2 Komentarze do “Pomoc prawnika w związku z rozwodem”

  1. Galadriela

    Rozwód jest okropnym przeżyciem dla obojga rozwodzących się i ich rodzin. Warto to sobie jakoś ułatwić. Jeśli mogłabym skorzystać z porad prawnika – to czemu nie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.