Porady prawne a założenie działalności gospodarczej

Nie tak łatwo założyć własną działalność

Przedsiębiorcze osoby, niezależnie od wieku, często starają się o możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Jest to swoiste uniezależnienie się od ewentualnych pracodawców i zarabianie na własny rachunek, więc przy dobrym pomyśle, dobrze wybranej branży i spełnieniu innych kryteriów sukces można uznać za gwarantowany. Zanim jednak zostaną podjęte jakiekolwiek wiążące decyzje, warto odwiedzić prawnika. Każdy aspekt związany z rozpoczynaniem świadczenia jakichś usług lub sprzedawania towarów na własny rachunek wymaga nauczenia się wielu konkretnych rzeczy, a niektóre ocierają się o znajomość swoistych „kruczków” prawnych. Osoby rozsądne na etapie tworzenia biznesplanu lub ubiegania się o dofinansowanie na swoją działalność zadają jak najwięcej pytań prawnikowi, z którym współpracują. Ułatwia to rozpoczęcie pracy na swój rachunek całkowicie zgodnie z prawem.

Kwestie, które wymagają doprecyzowania

Bardzo często pytania do prawnika dotyczą kwestii finansowych. Wiele wątpliwości budzi możliwość otrzymania tzw. bezzwrotnej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy – jest to korzystna opcja, ale nie każdemu uda się ją uzyskać. Prawnik może pomóc we właściwy sposób ubiegać się o przyznanie dofinansowania. Porady osoby doświadczonej w różnych aspektach prawa przydadzą się również podczas tworzenia biznesplanu, gdzie, w wielu przypadkach, trzeba dokładnie ustalić specyfikę działania nowej firmy. Regulacja spraw podatkowych, rozliczanie się z fiskusem to również kwestie, w których łatwo o różnego rodzaju problemy,  wynikające z nieznajomości prawa. W prostych sprawach można skorzystać z darmowych porad prawnika przez internet. Bardziej zaawansowane wątpliwości wymagają kontaktu z wyspecjalizowaną kancelarią.

Prawo w Polsce

Zarówno działy prawne, jak i kancelarie stoją przed rosnącą presją na innym froncie – dotyczącym zatrudnienia i „zatrzymania” utalentowanych pracowników. Zjawisko to nabiera znaczenia w kontekście nowych wymagań i oczekiwań większości specjalistów, że organizacje będą korzystały z technologii oraz wspierały preferowany przez nich tryb pracy: hybrydowy lub w pełni zdalny.

Mimo postępującej „Wielkiej rezygnacji” (globalny trend odchodzenia z pracy m.in. z powodu pandemii) okazuje się, że większość organizacji nie spełnia oczekiwań pracowników. Z tego powodu aż 70% ankietowanych prawników korporacyjnych i 58% kancelaryjnych twierdzi, że prawdopodobnie odejdzie z pracy w przyszłym roku.

Co więcej, badanie Future Ready Lawyer 2022 odnotowało znaczny wzrost liczby organizacji, które ponownie sprawdzają, kto i w jaki sposób pracuje. Oznacza to, że działy prawne oraz kancelarie coraz częściej wykorzystują różnego rodzaju rozwiązania – od pracowników kontraktowych po alternatywnych dostawców usług prawnych (ALSPs) oraz asystentów prawnych i paralegals.

Prawnicy w kancelarii to: adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, absolwenci studiów prawniczych. Często ich doświadczenie, staż – czyli pozycję – rozróżnia się poprzez podział na „starszych prawników”, „prawników”, „młodszych prawników”. Często używa się również angielskiego słowa „associate” (senior associateassociatejunior associate) – oznaczającego współpracownika.

Szczególną rolę w tej grupie pełnią aplikanci – absolwenci studiów prawniczych, którzy dostali się na aplikację. To swego rodzaju czeladnicy, uczniowie o potwierdzonym poziomie wtajemniczenia, którzy stopniowo rozwijają swoje umiejętności zawodowe, by stać się w pełni samodzielnymi prawnikami. Aplikanci mogą zastępować radców prawnych i adwokatów w określonym zakresie. Wraz ze wzrostem efektywności wykonywanej przez nich pracy rośnie ich pozycja w kancelarii.

Aplikanci radcowscy, zgodnie z ustawą o radcach prawnych, po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej mogą zastępować radcę prawnego przed sądami rejonowymi, organami ścigania i organami administracji publicznej. Po upływie roku i sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej aplikanci radcowscy mogą zastępować radcę prawnego także przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Aplikanci radcowscy mogą również sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem radcy prawnego przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej – z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego – z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.

Prawnicy kancelarii to osoby, które pod nadzorem wspólników wykonują właściwą pracę nad zleconymi przez klientów sprawami. Praca często organizowana jest w zespołach, których struktura i hierarchia budowana jest z uwzględnieniem pozycji (staż, doświadczenie, uprawnienia).

To, co do zasady, najbardziej liczna grupa w kancelarii. To z nimi jako praktykant spędzisz najwięcej czasu.

Na konkurencyjność rynku ogromny wpływ wywierają również czynniki ekonomiczne, dotyczące zarówno podaży, jak i popytu. Uwzględniając stronę podażową, można stwierdzić, że w wyniku otwarcia dostępu do zawodów prawniczych polski rynek usług prawnych w ostatnich latach znacząco się powiększył. W porównaniu z rokiem 2005 w Polsce obecnie usługi świadczy co najmniej dwa razy więcej adwokatów i radców prawnych (niewiele ponad 20 000 w 2005 r. i około 55 000 w 2016 r.). Przewiduje się również, że w kolejnych latach liczba prawników będzie systematycznie wzrastać. Zmiany ilościowe powodują wzrost konkurencji w tej branży. Dodatkowo swoją działalność intensywnie rozwijają doradcy prawni, a także osoby udzielające porad w Internecie. Prawnicy są zatem coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wobec intensywnych zmian po stronie podażowej kluczowym zadaniem, przed którym stoją obecnie prawnicy w Polsce, jest pobudzanie popytu na usługi prawne. Jak na razie popyt ten jest na dość niskim poziomie i ma charakter mało stabilny i nierównomierny. Polacy mają słabo rozwiniętą świadomość prawną. Nie ufają prawnikom i nie odczuwają potrzeby korzystania z ich usług nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Jednakże popyt na usługi prawne ma znaczny potencjał wzrostu. W tym celu prawnicy powinni go stymulować. Moim zdaniem najbardziej skutecznym stymulatorem jest stosowanie zasad marketingowego zarządzania procesem obsługi klienta oraz budowanie pozytywnego wizerunku prawnika jako profesjonalisty.

2 Komentarze do “Porady prawne a założenie działalności gospodarczej”

  1. Tomek_1one

    Nie tak dawno zdecydowałem się założyć wlasną działalność. Trochę tak pracowałem, a później wymyśliłem inną nazwę dla swojej działalności. Dzięki poradom prawnika wiedziałem, że nie mogę tego zmienić tak po prostu. Dziękuję mojemu super pomocnikowi 🙂

  2. Katiusza

    Nie spodziewałam się, że dofinansowanie z PUP może przysporzyć mi problemów. Na pewno wiedząc o tym skonsultowałabym się z prawnikiem. Teraz niestety nie mam jak tego zrobić, ale na przyszłość będę mądrzejsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *